Splošni pogoji

Spletno mesto Avtocena.si se nanaša na domeno www.avtocena.si in vse njene pod domene.

Spletno mesto Avtocena.si je namenjeno informativnemu pregledu trga novih osebnih vozil v Sloveniji in informativnemu, neobvezujočemu kontaktu s tretjimi osebami (pooblaščeni trgovci novih osebnih vozil).

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na naslovu www.avtocena.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine portala Avtocena.si ter s pravicami intelektualne lastnine drugih pravnih subjektov, ki so preko svojih vsebin vključene v spletno stran www.avtocena.si

Pogoj za uporabo spletnega mesta Avtocena.si je spoštovanje in soglašanje z navedenimi pravili. Ta določajo način uporabe spletne strani ter obveznosti in pravice uporabnika in lastnika predmetnega spletnega mesta.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki dostopa do vsebin portala Avtocena.si, jih pregleduje ali uporablja na kakršen koli način.

Uporabnik spletne strani Avtocena.si in povezanih storitev je zasebni uporabnik in poslovni uporabnik.

Zasebni uporabnik je fizična in pravna oseba, ki portal uporabljajo izključno za lastno (nepridobitno) rabo.

Poslovni uporabnik je fizična in pravna oseba, ki portal uporablja za opravljanje registrirane, poslovne dejavnosti.

Ponudnik portala Avtocena.si je podjetje Mobilweb.

Uporaba portala Avtocena.si je brezplačna za zasebnega uporabnika. Poslovni uporabnik je po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št.36/26.4.2000) dolžan na zahtevo posredovati lastniku portala veljavno listino, ki izkazuje registrirano pridobitno dejavnost. Lastnik portala lahko obstoj registrirane dejavnosti poslovnega uporabnika preveri na uradno dostopnih mestih.

Uporaba spletne strani www.avtocena.si in povezanih storitev (vpis med trgovce), je za poslovnega uporabnika plačljiva glede na veljavni cenik, ki ga poslovni uporabnik prejme ob informativno oddanem zanimanju za oglaševanje preko naslova ponudba@avtocena.si.

Poslovni uporabnik se zavezuje, da za pridobitno dejavnost ter oglaševanje in objavljanje na Avtocena.si, o tej nameri preko elektronskega naslova obvesti ponudnika.

Poslovni uporabniki imajo v času veljavnega naročniškega razmerja pravico uporabljati vsebino, ki prikazuje oglase trgovca (svoje oglase) s prikazom in uporabo na podstraneh svoje spletne strani ali v obliki tiskanega izpisa na svojem prodajnem mestu na sedežu podjetja, v kolikor je ob navedbi jasno zapisan portal Avtocena.si.

Uporabnik lahko odda interes za objavo svojega podjetja (tudi reklamnega gradiva) na portalu preko ponudba@avtocena.si. Za preklic objave oglasa, uporabnik to pisno zahteva pri lastniku portala, na elektronski naslov ponudba@avtocena.si

Uporabnik, ki objavi svoj predmet oglaševanja in prisotnost na portalu, je seznanjen in soglaša, da bo vsebina njegovega oglasa, vidna vsem obiskovalcem portala Avtocena.si, ne glede na način dostopa do njega.

Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami, objavljeno ceno ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov, odgovarja izključno uporabnik, oglaševalec oz. pooblaščeni trgovec.

Uporabnik z oddajo oglasa prevzema tudi celotno kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo in urejanjem celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.

Vse informacije, gradiva in podatki na www.avtocena.si so informativne narave. Portal Avtocena.si se bo trudil za optimalno delovanje portala, vendar ne prevzema odgovornosti za nemoteno uporabo portala. Vsi uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost. Lastnik portala, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri razvoju platforme, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, gradiv ter oglasov na www.avtocena.si. Lastnik portala tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe računalniške opreme ter naprav, s katerimi se dostopa do vsebin. Prav tako ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe portala ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.avtocena.si.

Portal Avtocena.si ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov in podatkov o vozilih. Vsak dogovor o nakupno-prodajni odločitvi med prodajalcem in kupcem o predmetu prodaje ali storitvi, objavljeni na Avtocena.si, je dogovor zgolj med prodajalcem in kupcem (zasebnim in poslovnim uporabnikom) in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter portalom Avtocena.si.

Ekipa portal Avtocena.si, se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Portal Avtocena.si si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja oglasa pred objavo, zavrnitve objave, izbrisa ali blokade objave (celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa), spremembe objave, v kolikor je ta neprimerna, vsebinsko sporna, zavajajoča ali kakorkoli neprimerna za objavo.

Portal Avtocena.si, lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila, ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Portal Avtocena.si in ponudnik ne more biti odgovoren za kakršnekoli morebitne poškodbe pri uporabi predmetov prodaje ali storitev, objavljenih na portalu.

Lastnik in uporabnik portala Avtocena.si, si bosta prizadevala vse morebitne spore reševati sporazumno.

Pravno obvestilo stopi v veljavo dne 23.08.2021 in velja do preklica oz. sprememb. Za vse dodatne informacije smo na voljo na ponudba@avtocena.si.

Ekipa Avtocena.si se zahvaljuje za razumevanje in vas lepo pozdravlja.

Ta stran uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani soglašate z uporabo piškotkov. Izvedi več

Izberite piškotke